27 63 51 03 hr@helle-rask.dk

Sandplay

Sandplay-metoden

Sandplay terapi er en terapeutisk metode, der bygger på C. G. Jungs analytiske psykologi. Det er en terapiform der foregår uden ord, hvor klienten udvælger figurer, som opstilles i en sandkasse. Man arbejder i det stille rum. Her virker arbejdet med sandet og figurerne, som formidler til klientens ubevidste.

Da vores menneskelige talte sprog, ikke er særlig nuanceret, når vi skal beskrive følelsesmæssige tilstande, kan Sandplay terapi hjælpe med at udtrykke netop disse.

Sandplay terapi foregår med to sandkasser, én sandkasse med tørt sand og én sandkasse med vådt sand.  Hertil er der figurer, som hver især repræsenterer symboler, som kan symbolisere det indre og ydre liv. Det symbolske sprog, som også er det sprog, mennesket møder i sine drømme, indeholder nemlig langt flere nuancer.

Det kan være en lettelse for mange mennesker, børn som voksne, at kunne udtrykke sig uden ord, da mange mennesker ikke har ord for frustration og smerte. Her arbejder Sandplay-terapien ud fra bevidstheden om, at det menneskelige ubevidste kommunikerer med symboler.

Når mennesket viser sit indre liv vha. figurer i sandkassen, giver det mulighed for lettelse og bearbejdning. Her bliver figurerne som klienten vælger at putte i sandet, symbolske billeder på klientens psykiske indhold. På den måde kan klienten få sat billede på det, der kan være svært at udtrykke og fortælle, hvorefter en healings proces sættes i gang.

HTML tutorial

Når klienter udtrykker deres indre liv vha. symboler i Sandplay-terapi, skaber det en stor lettelse, da smerten herefter ikke længere er indeni klienten, men i stedet i sandkassen. Stort set hele verden kan reproduceres i sandet, og når ‘verdenen’ er skabt og sandbilledet er færdigt, tages der et billede, som senere i processen kan danne grundlag for den videre udvikling. Det er altså igennem legen i sandet, at mennesket naturligt kommer i kontakt med dybere indre lag, hvor løsninger og muligheder findes.

Sandplay terapi er altså en metode, der er med til at skabe dialog mellem jeg’et og det ubevidste, som er velegnet til både børn og voksne.

Denne side er skrevet ud fra en artikel på yes2life’s hjemmeside, så vil du vide mere kan du læse her:

https://yes2life.dk/wp-content/uploads/Artikel-Sandplay-m.v..pdf