27 63 51 03 hr@helle-rask.dk

Psykoterapi

Psykoterapi

Der kan være flere forskellige årsager til at gå i psykoterapi. Det kan være, at der er noget i ens livs der påvirker livskvaliteten, eller det kan være stress, angst, depression, mindreværd, mobning, dårlige vaner eller andet.

Psykoterapeuter hjælper både mennesker der er i krise, men også mennesker, der ikke er krise, men som gerne vil lære og udvikle sig selv, eller få afklaret eksistentielle spørgsmål. Man ved, at psykoterapi hjælper, da det er dokumenteret i flere videnskabelige undersøgelser (psykiatrifonden.dk).

Psykoterapi er samtaleterapi. Der findes mange forskellige grene inden for psykoterapi, men fælles for al psykoterapi er, at der i samtalen fokuseres på at identificere, for derefter at ændre mønstre og dynamikker, der ligger bag. I psykoterapi er italesættelse og arbejde med tanker, følelser og handlinger der gør, at man bliver stresset, deprimeret eller får angst altså i centrum. Psykoterapi handler om at skabe indsigt hos mennesker, ved at hjælpe og støtte, for at få mennesket til at forstå de psykiske problemer og derefter give dem redskaber, for at opnå en højere livskvalitet. Behandlingens længde er forskelligt fra person til person, for nogle er et par møder nok, hvor andre har behov for længere forløb.

Har du psykoterapeutiske samtaler hos mig, vil jeg skabe en god relation imellem dig og mig. Jeg vil skabe et trygt rum for dig, hvor alt hvad der bliver fortalt i rummet, vil forblive i rummet / i mellem dig og mig. Vi vil sammen igennem tillid og troværdighed arbejde på, at du opnår den forandring eller indsigt du ønsker dig.