27 63 51 03 hr@helle-rask.dk

Psykoterapi og Sandplay i Haderslev

Jeg udfører Sandplay Terapi og Samtaleterapi til både børn og voksne, hvor jeg kan hjælpe med blandt andet:

 • Sorg og krise
 • Urolige børn
 • Traumatiske oplevelser
 • Angst (bearbejdning)
 • Stress
 • Depression
 • OCD
 • Afhængighed
 • Fobi
 • Usikkerhed
 • Skyld / skam
 • Tilgivelse af andre eller sig selv

Det er vigtigt for mig, at du får et godt udbytte af terapien og får en god oplevelse.

Jeg glæder mig til at møde dig, og at vi sammen kan gøre en forskel.

Norgesvej 10B
6100 Haderslev

E-mail: hr@helle-rask.dk
tlf. 27 63 51 03

Helle Rask

Psykoterapeut (studerende)

Psykoterapi

Der kan være flere forskellige årsager til at gå i psykoterapi. Det kan være, at der er noget i ens livs der påvirker livskvaliteten, eller det kan være stress, angst, depression, mindreværd, mobning, dårlige vaner eller andet.

læs mere...

Psykoterapeuter hjælper både mennesker der er i krise, men også mennesker, der ikke er krise, men som gerne vil lære og udvikle sig selv, eller få afklaret eksistentielle spørgsmål. Man ved, at psykoterapi hjælper, da det er dokumenteret i flere videnskabelige undersøgelser (psykiatrifonden.dk).

Psykoterapi er samtaleterapi. Der findes mange forskellige grene inden for psykoterapi, men fælles for al psykoterapi er, at der i samtalen fokuseres på at identificere, for derefter at ændre mønstre og dynamikker, der ligger bag. I psykoterapi er italesættelse og arbejde med tanker, følelser og handlinger der gør, at man bliver stresset, deprimeret eller får angst altså i centrum. Psykoterapi handler om at skabe indsigt hos mennesker, ved at hjælpe og støtte, for at få mennesket til at forstå de psykiske problemer og derefter give dem redskaber, for at opnå en højere livskvalitet. Behandlingens længde er forskelligt fra person til person, for nogle er et par møder nok, hvor andre har behov for længere forløb.

Har du psykoterapeutiske samtaler hos mig, vil jeg skabe en god relation imellem dig og mig. Jeg vil skabe et trygt rum for dig, hvor alt hvad der bliver fortalt i rummet, vil forblive i rummet / imellem dig og mig. Vi vil sammen igennem tillid og troværdighed arbejde på, at du opnår den forandring eller indsigt du ønsker dig.

Sandplay

Sandplay terapi er en terapeutisk metode, der bygger på C. G. Jungs analytiske psykologi. Det er en terapiform der foregår uden ord, hvor klienten udvælger figurer, som opstilles i en sandkasse. Man arbejder i det stille rum. Her virker arbejdet med sandet og figurerne, som formidler til klientens ubevidste.

Da vores menneskelige talte sprog, ikke er særlig nuanceret, når vi skal beskrive følelsesmæssige tilstande, kan Sandplay terapi hjælpe med at udtrykke netop disse.

Sandplay terapi foregår med to sandkasser, én sandkasse med tørt sand og én sandkasse med vådt sand.  Hertil er der figurer, som hver især repræsenterer symboler, som kan symbolisere det indre og ydre liv. Det symbolske sprog, som også er det sprog, mennesket møder i sine drømme, indeholder nemlig langt flere nuancer.

læs mere...

Det kan være en lettelse for mange mennesker, børn som voksne, at kunne udtrykke sig uden ord, da mange mennesker ikke har ord for frustration og smerte. Her arbejder Sandplay-terapien ud fra bevidstheden om, at det menneskelige ubevidste kommunikerer med symboler.

Når mennesket viser sit indre liv vha. figurer i sandkassen, giver det mulighed for lettelse og bearbejdning. Her bliver figurerne som klienten vælger at putte i sandet, symbolske billeder på klientens psykiske indhold. På den måde kan klienten få sat billede på det, der kan være svært at udtrykke og fortælle, hvorefter en healings proces sættes i gang.

Når klienter udtrykker deres indre liv vha. symboler i Sandplay-terapi, skaber det en stor lettelse, da smerten herefter ikke længere er indeni klienten, men i stedet i sandkassen. Stort set hele verden kan reproduceres i sandet, og når ‘verdenen’ er skabt og sandbilledet er færdigt, tages der et billede, som senere i processen kan danne grundlag for den videre udvikling. Det er altså igennem legen i sandet, at mennesket naturligt kommer i kontakt med dybere indre lag, hvor løsninger og muligheder findes.

Sandplay terapi er altså en metode, der er med til at skabe dialog mellem jeg’et og det ubevidste, som er velegnet til både børn og voksne.

Denne side er skrevet ud fra en artikel på yes2life’s hjemmeside, så vil du vide mere kan du læse her:

https://yes2life.dk/wp-content/uploads/Artikel-Sandplay-m.v..pdf

Noget om NLP

Som studerende og næsten færdiguddannet NLP psykoterapeut er jeg uddannet til at lytte på et ubevidst plan, hvor jeg ved hjælp af NLP-værktøjer, kan hjælpe dig med at udvikle dig og nå dine mål.

NLP stammer fra 70’erne og er et begreb som er opfundet af Richard Bandler og John Grinder.

NLP er en psykologisk metode som står for Neurolingvistisk programmering. Princippet bag NLP er, at der er en forbindelse/relation mellem det neurologiske, det lingvistiske og programmering.

Del 2

Her betyder det neurologiske menneskets oplevelser som behandles og bearbejdes i hjernen gennem menneskets sanser. Lingvistisk betyder den sproglige måde mennesket opfatter verden på og kommunikerer med andre mennesker. Dette hænger sammen med det neurologiske system på den måde, at menneskets oplevelser kodes og behandles via sanserne for at skabe betydning og vises derefter i menneskets sind både visuelt, gennem lyde, lugte, smag og ord. Til sidst betyder programmering den måde mennesket anvender sine oplevelser og erfaringer til at kommunikere med sig selv og andre og handle efter de ønsker mennesket har. Programmering skal altså forstås, som den måde menneskets tolkninger af verden gennem tidligere erfaringer og oplevelser, styrer menneskets handlinger, valg og adfærd.

Del 3

NLP kan hjælpe til at beskrive forbindelser mellem sind (neuro), sprog (lingvistik), og hvordan samspillet mellem neuro og lingvistik påvirker menneskets adfærd (programmering).

Her giver NLP mulighed for at forstå menneskets måde at tænke og handle på. NLP bidrager til, at ændre menneskets fortolkning af verden, for derefter at ændre adfærdsmønstre. De fleste af menneskets ressourcer er nemlig ubevidste, hvor NLP bidrager med terapeutiske og pædagogiske værktøjer, der giver mulighed for, at få indblik i menneskets sindsprocesser og derved skabe forandring og udvikling.

Del 4

Når man bliver opmærksom på sine egne og andres mønstre, kan man vælge at ændre og forbedre disse. Her giver NLP netop mulighed for at betragte situationer fra flere vinkler og dermed at gøre det lettere, at nå sine mål.

NLP og andre terapeutiske metoder overlapper hinanden, NLP har dog en anden tilgangsmetode end andre, hvor NLP blandt andet har fokus på resultater og er målorienteret, samtidig med at have fokus på ændringer på det ubevidste plan, for at opnå ændring af mønstre og adfærd, som virker hurtigt, effektivt og langvarigt.