27 63 51 03 hr@helle-rask.dk

NLP

NLP som terapeutisk værktøj

Som NLP psykoterapeut er jeg uddannet til at lytte på et ubevidst plan, hvor jeg ved hjælp af NLP-værktøjer, kan hjælpe dig med at udvikle dig og nå dine mål.

NLP stammer fra 70’erne og er et begreb som er opfundet af Richard Bandler og John Grinder.

NLP er en psykologisk metode som står for Neurolingvistisk programmering. Princippet bag NLP er, at der er en forbindelse/relation mellem det neurologiske, det lingvistiske og programmering.

Her betyder det neurologiske menneskets oplevelser som behandles og bearbejdes i hjernen gennem menneskets sanser. Lingvistisk betyder den sproglige måde mennesket opfatter verden på og kommunikerer med andre mennesker. Dette hænger sammen med det neurologiske system på den måde, at menneskets oplevelser kodes og behandles via sanserne for at skabe betydning og vises derefter i menneskets sind både visuelt, gennem lyde, lugte, smag og ord. Til sidst betyder programmering den måde mennesket anvender sine oplevelser og erfaringer til at kommunikere med sig selv og andre og handle efter de ønsker mennesket har. Programmering skal altså forstås, som den måde menneskets tolkninger af verden gennem tidligere erfaringer og oplevelser, styrer menneskets handlinger, valg og adfærd.

NLP kan hjælpe til at beskrive forbindelser mellem sind (neuro), sprog (lingvistik), og hvordan samspillet mellem neuro og lingvistik påvirker menneskets adfærd (programmering).

Her giver NLP mulighed for at forstå menneskets måde at tænke og handle på. NLP bidrager til, at ændre menneskets fortolkning af verden, for derefter at ændre adfærdsmønstre. De fleste af menneskets ressourcer er nemlig ubevidste, hvor NLP bidrager med terapeutiske og pædagogiske værktøjer, der giver mulighed for, at få indblik i menneskets sindsprocesser og derved skabe forandring og udvikling.

Når man bliver opmærksom på sine egne og andres mønstre, kan man vælge at ændre og forbedre disse. Her giver NLP netop mulighed for at betragte situationer fra flere vinkler og dermed at gøre det lettere, at nå sine mål.

NLP og andre terapeutiske metoder overlapper hinanden, NLP har dog en anden tilgangsmetode end andre, hvor NLP blandt andet har fokus på resultater og er målorienteret, samtidig med at have fokus på ændringer på det ubevidste plan, for at opnå ændring af mønstre og adfærd, som virker hurtigt, effektivt og langvarigt.