27 63 51 03 hr@helle-rask.dk

Psykoterapi og Sandplay for børn og voksne

Vilkår og etik

Som psykoterapeut, har jeg et ansvar for at varetage mine klienters bedste. På samme måde, er der en nogle etiske retningslinjer, som jeg er underlagt. Den nok allervigtigste er min tavshedspligt. Når du går i gang eller starter et forløb hos mig, kan du være sikker på, at alt der bliver sagt i terapirummet, bliver imellem os.

Persondataloven

For at kunne levere psykoterapeutiske ydelser, coaching m.v. er der vigtige personoplysninger, jeg har behov for at behandle. Denne privatlivs- og persondatapolitik er ment som en hjælp til at forstå̊, hvilke data jeg indsamler, hvorfor jeg indsamler dem, og hvad jeg anvender dem til. Dette er vigtige oplysninger, så̊ jeg håber, at du vil tage dig tid til at læse dem. 

Skulle du have spørgsmål, eller ønsker du yderligere information, er du velkommen til at henvende dig til mig på e-mail: hr@helle-rask.dk eller via tlf. 27 63 51 03. 

Jeg videregiver aldrig personoplysninger til tredjepart, medmindre du selv udtrykkeligt giver samtykke hertil, og jeg indsamler ikke personoplysninger, uden at du selv har givet mig disse oplysninger ved registrering, køb eller deltagelse i et kursus m.v. Du afgiver dine personlige oplysninger på eget ansvar. Personoplysninger bruges til at gennemføre den kontrakt, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. 

Personoplysninger er typiske:
Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse Journalnotater i forbindelse med vores indgåede kontrakt 

I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også̊ til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1. Jeg stræber efter at slette (eller anonymisere) personoplysninger, så̊ snart de ikke har nogen relevans.

Helle Rask

Som terapeut vil jeg møde dig med åbenhed og forståelse og med en viden, der kan hjælpe dig videre. Jeg vil møde dig, der hvor du er. Jeg vil møde dig med en anerkendende og ligeværdig tilgang.

Jeg er klar til at hjælpe